Sanna Toppi-Näyhä

Hei, Olen Sanna, 2 lapsen äiti ja asun Haukiputaalla. Ammatiltani olen LVI-insinööri.

Kissaharrastukseni on lähtenyt liikkeelle jo lapsuudesta, mutta ensimmäisen oman kissani sain vuonna 2000. Ensimmäinen kissani oli kotikissa Tiitu. Ensimmäisen Maine coonin sain vuonna 2001, joka tuli Coonshadow kissalasta. Wiivi oli hieno kissa, jonka kanssa innostuin aikoinaan myös näyttelyistä (EP&CH Coonshadow Wiivi komeilee Wiiselin logon alussa). Haaveilin jo silloin kasvattamisesta, mutta aika ei ollut silloin oikea. Muutama vuosi välillä meni ilman kissojakin, mutta innostuin sitten eläinsuojeluyhdistyksen sijaiskotitoiminnasta ja kauttani sai 4 kissaa uuden kodin. Coonit kuitenkin ovat olleet aina lähellä sydäntä ja pitkäaikainen haave kasvattamisesta nosti taas päänsä. Vuoden 2019 alussa Blackcurrant kissalasta sain ihanan Sohvin (FI*Blackcurrant Sofie Fatale), joka ilostuttaa perhettämme kastraattina. Sohvin kanssa innostuin myös uudelleen näyttelyistä, joten nähdään siellä. 

Kävin keväällä 2019 Suomen kissaliiton kissakasvattajakurssin ja hain kasvattajanimeä. Kasvattajanimi FI*Wiiselin rekisteröitiin 23.5.2019. Wiiselin nimi juontaa juurensa juurikin tähän ensimmäiseen Wiivi cooniin ja Weasel on kärppä. Oulun kärppien menestyksen siivittämänä ja fanina nimeen tietenkin paikallinen Oulu leima :)

 Kaikilla kasvattajilla varmaan ollut kysymys kasvatuksen alussa ja varmaan muutoinkin: "Miksi kasvattaa kissoja?" Itse ajattelen näin, että ei ole järkeä vain hankkia naaras ja astuttaa sen kivan näköisellä uroksella ja katsoa sukutaulua 4 polven päähän ja todeta, että ei näy samoja kissoja sukutaulussa. Sitten vain astuttamaan! Ihan liian helppoa, muttei kauaskantoista. Pitää tuntea rotu paremmin! Mistä coonit on saaneet alkunsa ja miten tällähetkellä sukutauluissa kloonit ja sukusiitos prosentit vaikuttaa yms. Netistä löytyy tietoja, kun sitä osaa hakea. Ja kysymällä löytää enemmän :). Nyt tunnen, että on oikea aika kasvatukselle. Tiedän rodusta sen verran, että kasvattaminen on järkevää. Ja ajatus kasvatuksen ideasta on selkiintynyt.

Kasvatustavoitteitani on, että tulevista Wiiselin pennuista kasvaisi rodunomaisia, terveitä ja  hyväluonteisia kissoja. Kissat ovat nimenomaan ensisijaisesti lemmikkejä.

Wiiselin Maine coonien kokonais sukusiitos prosentin (COI % =complete inbreeding %) pyrin pitämään alle 10% ja kloonit <25%. Vähemmän on aina parempi tässä tilanteessa. Näin koitan saada omalta osaltani Maine coonien geenipohjaa laajennettua Suomessa. Suuri osa coonien klooni % on 35-40% (Miltä kuulostaa jos kissasi suvusta 35-40% tulee samoista sisaruksista?)

Ja miltä coonin pitäisi näyttää? Tässä CFA:n MCO standardia kuvina. Tämän on tehnyt yksi tunnetuimmista coonien kasvattajista USA:ssa. 


Hello, I am Sanna, mother of 2 and I live in Haukipudas, Finland. I work as an HVAC engineer.

My cat hobby started in my childhood, but I got my first cat in 2000. My first cat was the domestic cat Tiitu. I got my first Maine Coon in 2001, which came from the Coonshadow cattery. Wiivi was a great cat, with whom I was once excited about shows (EP&CH Coonshadow Wiivi is showing off at the beginning of the Wiisel logo). I was dreaming of being a cat breeder back then, but the time wasn't right. A few years went by without cats, but then I became enthusiastic about the Animal Welfare Association's substitute home activities and 4 cats got new home through me. However, the Coons have always been close to the heart and the long-standing dream of breeding raised head again. In the beginning of 2019 I got a lovely Sohvi (FI * Blackcurrant Sofie Fatale) from the Blackcurrant cattery, who will delight our family as an neuter.

In the spring of 2019 I went to the Finnish Cat Association's (Suomen Kissaliitto ry) cat breeding course and apply breeder name. Cattery name FI * Wiiselin was registered 23.5.2019 in FIFe. Wiiselin name dates back to this first Wiivi coon and Weasel. Inspired by the success of the Oulu Kärpät (Oulun Kärpät is the Oulu's local Hockey team). Oulun Kärpät = Oulu Weasel's

All breeders probably had a question at the beginning of breeding "Why breed cats?" Personally, I think that it doesn't make sense to just get a female and mate it with a nice looking male and look at the pedigree at 4 generations and find that the same cats don't appear on the pedigree. Then just mate! Too easy, but not far-reaching. Must know the breed better! Where do the coons come from and how the clones and genealogical percentages are affected in the pedigree, etc. Information is available online where you can search for it. And ask to find out more :). Now I feel it's the right time to start. I know enough about breeding to start and that breeding makes sense. And the idea of ​​breeding has become clearer. Of course more education is better always and I'm not ready ever. Eager to learn more!

My breeding goals are for future that Wiiselin kittens will grow into breed-like, healthy and well-tempered cats. Cats are primarily pets.

For Wiiselin Maine Coons I prefer the total inbreeding percentage (COI% = complete inbreeding%) to keep below 10% and the clones <25%. Less is always better in this situation. This is how I try to get the Maine coons gene base expanded in Finland. Most of the coon clone% is 35-40% (What does it sound like if your cat's family is 35-40% from the same siblings?)

And what should Coon look like? Here is the CFA MCO standard in pictures. This has been done by one of the best known coon breeders in the US. 

Ota yhteyttä / Contact

e-mail: sanna.toppi @ gmail.com

Sanna Toppi-Näyhä - Maine coon cattery
Kaikki oikeudet pidätetään 2019
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!